Stravování

 

  • pro děti je zajištěna dopolední i odpolední svačina a teplý oběd
  • dodržujeme pitný režim. Po celý den jsou dětem ve třídě k dispozici neperlivá voda a ovocný čaj. Součástí svačiny bývají také mléčné nápoje.
  • oběd je odebírán ze školní jídelny Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 35, Dobříš a odpovídá požadavkům na předškolní stravování. Dovoz splňuje veškeré hygienické normy. 
  • oběd na následující den může být objednán nebo  zrušen nejpozději do 13:30 hod předchozího dne. V případě pozdního odhlášení oběda je možné oběd odebrat do vlastní nádoby, a to pouze do standardního jídlonosiče.
  • jídelníček na aktuální týden je vždy vyvěšen na nástěnce ve školce
  • cena dopolení a odpolední svačiny je zahrnuta vrámci školného, cena za jeden oběd činí 65 Kč
  • stravné se platí v hotovosti, a to na konci daného měsíce za skutečně odebrané obědy

 

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o. (Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš) Pražská 27
Dobříš
263 01
+420 722 357 608
Lenka Housková
jednatelka a ředitelka

IČ: 03032582
anglickams@seznam.cz