Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY HAPPY FLOWERS s.r.o. a jeslí Dobříš na školní rok 2020/2021 s přijetím od 1.9.2020                             

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do mateřské školy a jeslí proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020. 

Zápis dětí se koná od 2. května do 16. května. Přijímání dětí do MŠ a jeslí je možné během celého roku. Předem je nutné se telefonicky domluvit, prosím volejte 722 357 608.

V těchto dnech je možné podat žádost k předškolnímu vzdělávání s přijetím od školního roku 2020/2021.

Podání žádosti o přijetí dítěte

  1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí,
  2. vyplněný a podepsaný evidenční list - včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte (stačí prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované - vzor viz níže),
  3. kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte (prostou kopii, není nutné ověření).  

Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Odevzdání žádosti o přijetí

Vyplněnou a podepsanou žádost a ostatní dokumenty lze doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou (vše vložit do obálky a zaslat na adresu: Pražská 27, Dobříš 263 01)
  4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

   

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • nemusíte splňovat žádná kritéria pro přijetí
 
 

 Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 2020/2021 najdete ZDE 
 

 

Kontakt

Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš Pražská 27
Dobříš
263 01
+420 722 357 608 (Lenka Housková)

Změna obchodního názvu - MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o.

IČ: 03032582
anglickams@seznam.cz